Algemene Voorwaarden NotarisPlus

De Spelregels

Met NotarisPlus hebben wij een werkwijze ontwikkeld waarbij wij u zo goed mogelijk informeren over zaken die voor u van belang zijn. Dit bereiken wij samen met u, door elkaar over en weer op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen.

Voor het NotarisPlus abonnement gelden de volgende spelregels:

 1. Wanneer u aan NotarisPlus wilt deelnemen en u bent nog niet bekend bij uw gekozen NotarisPlus notaris, dan vindt na uw aanmelding eerst een intakegesprek plaats. Aan dit intakegesprek zijn geen kosten verbonden. Op basis van dit gesprek en de door u aangeleverde gegevens beoordelen wij uw situatie, bekijken wij uw akten, en adviseren wij u over eventuele aanpassingen.
 2. Minimaal eens in de vijf jaar krijgt u van ons bericht: wij nodigen u dan uit om samen te inventariseren of de regelingen die u heeft getroffen wijziging behoeven. Indien u ons tussentijds van wijzigingen in uw persoonlijke (of financiële-) situatie op de hoogte stelt, dan kan het zijn dat wij u naar aanleiding daarvan eerder uitnodigen.
 3. Zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving waarvan wij denken dat die voor u van belang kunnen zijn, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Wij doen dat in een persoonlijk bericht of door toezending van een nieuwsbrief. Ook krijgt u van ons een persoonlijke uitnodiging voor onze lezingen.

Wat moet u doen om mee te doen met NotarisPlus:

 1. U stuurt het aanmeldingsformulier volledig ingevuld naar één van de aangesloten notariskantoren.
 2. Wijzigingen in uw situatie meldt u per e-mail aan uw notariskantoor. Enkele voorbeelden:
  • aankoop nieuwe woning;
  • afsluiten hypotheek;
  • (opnieuw) gaan samenwonen of trouwen;
  • echtscheiding / beëindigen samenwoning;
  • geboorte van een kind of kleinkind;
  • het starten van een onderneming;
  • het gaan samenwerken met anderen in een onderneming;
  • het overlijden van een direct familielid;
  • een aanzienlijke wijziging in uw financiële situatie;
  • wijziging in uw contactgegevens.
 3. Regelt u een bepaalde zaak op een ander kantoor nadat u zich bij NotarisPlus heeft aangemeld? Ook dan horen wij dat graag en ontvangen wij graag een kopie van de betreffende akte(n), zodat wij u goed kunnen blijven adviseren over zaken die voor u van belang kunnen zijn.
 4. Wanneer u niet langer een abonnement op NotarisPlus wenst, dan meldt u zich schriftelijk af, bij voorkeur onder opgave van reden.

Disclaimer

De notarissen van NotarisPlus selecteren informatie die voor u van belang kan zijn, maar kunnen niet garanderen dat u volledig wordt geïnformeerd over alle ontwikkelingen in wet- en regelgeving die voor u van belang zijn. Door deel te nemen aan NotarisPlus geeft u de aangesloten kantoren toestemming om u gevraagd en ongevraagd te informeren via het bij ons bekende mailadres.