Het laatste nieuws

Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

07 oktober 2013

Vooruitlopend op wetgeving keurt staatssecretaris Weekers (Fin) het volgende goed. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 ook worden toegepast op een schenking voor de aflossing van de restschuld vervreemde eigen woning. Daarnaast wordt de vrijstelling voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 verruimd.
Lees volledige artikel


Energielabel

Kamer stemt tegen wetsvoorstel energielabel

De Tweede Kamer heeft op 20 november 2012 tegen het wetsvoorstel Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen gestemd.
Van de 150 Kamerleden waren er 89 tegen het energielabel en de bijbehorende sanctie die ervoor zorgt dat notarissen bij het ontbreken van een energielabel dienst moeten weigeren. Alleen de PvdA, PvdD, SP, GroenLinks en 50+ stemden voor. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft vorige week nog een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin staat dat zij vindt dat het verplichte energielabel niet moet gelden voor executoriale verkopen.

Aangifte erfbelasting en nog onbekende WOZ-waarde

26 februari 2013

Sinds 1 januari 2012 bestaat de mogelijkheid om voor de erf- en schenkbelasting te kiezen voor de WOZ-waarde die geldt voor het kalenderjaar waarin de woning wordt verkregen of voor de WOZ-waarde die geldt voor het daarop volgende kalenderjaar (artikel 21 lid 5 SW). Ten tijde van het indienen van de aangifte is de laatste WOZ-waarde meestal nog niet bekend. De Belastingdienst heeft desgevraagd bevestigd dat dan de eerste WOZ-waarde moet worden ingevuld en dat als later blijkt dat de laatste WOZ-waarde lager is, de aanslag ambtshalve wordt verminderd.
Lees meer...


Energielabel

Kamer stemt tegen wetsvoorstel energielabel

De Tweede Kamer heeft op 20 november 2012 tegen het wetsvoorstel Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen gestemd.
Van de 150 Kamerleden waren er 89 tegen het energielabel en de bijbehorende sanctie die ervoor zorgt dat notarissen bij het ontbreken van een energielabel dienst moeten weigeren. Alleen de PvdA, PvdD, SP, GroenLinks en 50+ stemden voor. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft vorige week nog een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin staat dat zij vindt dat het verplichte energielabel niet moet gelden voor executoriale verkopen.


Nieuwsbrief

Lees het laatste nieuws in onze nieuwsbrief

NotarisPlus brengt ook een nieuwsbrief uit. U kunt zich hiervoor aanmelden middels deze link
Benieuwd naar onze nieuwsbrief. Bekijk hier het complete archief...